Piacvezérelt kutatás-fejlesztési innovációs projektek támogatása

PIACVEZÉRELT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA” 2020-1.1.2-PIACI KFI

 

CÉLJA: a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával. A tervezett projektekkel szembeni elvárások:

A pályázat keretében „A” és „B” alprogram kerül meghatározásra.

A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: A szakmai vélemény iránti kérelmek várható benyújtási határideje: 2020. május 22.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől várhatóan 2020.

augusztus 31-ig lehetséges.

támogatás mértéke: Vissza nem térítendő támogatás.

1. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek

A Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás maximális intenzitása pályázónként:

Támogatható

tevékenység

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Nagyvállalkozás

Alkalmazott (ipari) kutatás

70%

60%

50%

Kísérleti fejlesztés

45%

35%

25%

 

2. De minimis jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek. De minimis támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás mértéke az összeselszámolható költség 70%-a, azaz a támogatás maximális intenzitása 70%.

 

3. KKV-k esetén kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek.

 

4. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek.

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át (nagyvállalkozás esetében 30%-át), azaz a támogatás maximális intenzitása 40% (nagyvállalkozás esetében 30%).

 

5. Regionális beruházási támogatás jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek A regionális beruházási támogatás hatálya alá tartozó tevékenységeknél a támogatás maximálisintenzitása pályázónként: 0% - 40%.

 

TÁMOGATÁS összege: A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege:

ELŐLEG: A projekt megvalósításához előleg igényelhető.

 

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE: Támogatási kérelem az „A” alprogram esetén önállóan és konzorciumi formában, a „B” alprogram esetén kizárólag konzorciumi formában nyújtható be.

a) Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyek

- 113, 114, 116, 117, vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,

- kettős könyvvitelt vezetnek,

- nem tartoznak a KATA hatálya alá és

- minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó, jóváhagyott és közzétett beszámolóval

b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek, amelyek

- 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599 vagy 931 GFO kóddal rendelkeznek

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében nevesítettek államilag

elismert nem állami felsőoktatási intézményként és

Az 599-es GFO kódú felsőoktatási intézmény abban az esetben nyújthat be pályázatot, amennyiben

a felsőoktatási intézmény fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.

c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek

- 311, 312, 322, 341, 342, 381 vagy 382 GFO kóddal rendelkeznek és

- a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek

minősülnek.

d) Nonprofit gazdasági társaságok, amelyek:

- 572 vagy 573 GFO kóddal rendelkeznek,

- kettős könyvvitelt vezetnek,

- nem tartoznak a KATA hatálya alá,

- minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó, jóváhagyott és közzétett beszámolóval

rendelkeznek és

- a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek

minősülnek.

A 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti mikrovállalkozás sem az „A” sem a „B”

alprogram esetében nem pályázhat.

 

projekt végrehajtására SZÓLÓ időtartam:A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az „A” alprogram esetén minimum 12 - maximum 36 hónap, a „B” alprogram esetén minimum 24 - maximum 48 hónap.

projekt területi korlátozása: Aprojekt megvalósításának helyszíne: a pályázó(k) – a támogatási kérelem benyújtásáig – bejegyzett Magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: A kedvezményezettet 3 év fenntartási kötelezettség terheli.

 

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

II. Alkalmazott (ipari) kutatás

Alkalmazott kutatás tevékenységet a projekt keretében az a szervezet végezhet, amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább BSc/MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor. Ezt a feltételt a kedvezményezettnek az ipari kutatási tevékenység teljes időtartama alatt teljesíteni szükséges.

Igénybe vett szolgáltatás esetén az alkalmazott (ipari) kutatási szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek. E feltétel teljesítésének igazolását a szolgáltatást nyújtó által a helyzet- és piacfelmérés tárgyában kiállított tájékoztatáshoz vagy árajánlathoz mellékletként csatolni szükséges.

III. Eszközbeszerzés

IV. Immateriális javak beszerzése

V. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás)

VI. Projekt koordinációs tevékenység

VII. Közbeszerzési tevékenység

VIII. Piacra jutási tevékenység

IX. Iparjogvédelmi tevékenység

Kapcsolat

  • Székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 4.
  • Iroda: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 40. IV/15.
  • Telefon: +36 30 456 84 24
  • Telefon: -
  • Email: iroda@ertokft.hu

Partnereink

  • EBOND Kft.
  • Konformitás Tanúsító Kft.
  • PC TRADE SYSTEMS Kft.
  • PROFIL - COPY Kft.
  • TACHOTAX Kft.