MSZ 28001

MSZ EN 28001

Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer tanúsítása                 ( MSZ EN 28001:2008 )A MEBIR gyakorlatát a sokak által, sok helyen azonos szemléletmóddal, vagyis a szabvány szerinti felvezetéstől eltérően mutatjuk be. Ezzel elismerve a MEBIR bevezetését eredményező stratégiai gondolkodó vezetők teljesítményét.

A Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság irányítási Rendszerének (MEBIR) bevezetése a szervezetek vezetőinek korszerű, stratégiai gondolkodásmódját bizonyítja.

A MEBIR bevezetésének mottója ugyanis:


AZ EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG TERVEZHETŐ!


A MEBIR gyakorlatát a sokak által, sok helyen azonos szemléletmóddal, vagyis a szabvány szerinti felvezetéstől eltérően két területre lehet bontani, ezek:

1. a MEBIR területén konkrét célok megfogalmazása;
2. a célok elérését szolgáló szervezeti kompetenciák biztosítása.


Utóbbinak az a magyarázata, hogy a munkahelyi biztonságot három jelentős tényező befolyásolja, úgymint:

1. menedzsment politikája, vezetési stílusa, ellenőrzések rendje;
2. munkahelyi környezeti tényezők, ami általában a munkahelyi kockázatértékelések középpontjában szerepel;
3. munkavállalók magatartási jellemzői: szakmai és emberi kompetenciái.


A fentiekből látható, hogy a MEBIR a Teljeskörű Minőségmenedzsment (TQM) részeként az önértékelésen alapuló emberi erőforrás fejlesztés mély vizsgálatát és javítását eredményezi.


A munkavédelem jogi szabályozásában törvényi szintre emelt kötelező kockázatértékeléssel a gyakorlatban szinte minden munkáltató rendelkezik. A törvény által szabott terjedelemben rendelkezésre álló kockázatértékelések azonban az esetek döntő többségében egy statikus állapotot rögzítenek. Az elemzések lényegében kizárólag a munkakörnyezet veszélyeire fókuszálnak, az esetleges helyesbítő intézkedések utáni újbóli kockázatelemzések hiányoznak. A kockázatelemzés során általában nem számszerűsíthető mutatókat alkalmaznak, így a folyamatos fejlesztés lehetőségét kizárják.


A MEBIR alapja a folyamatos fejlődést lehetővé tevő kockázatelemzés. A fenti tapasztalatok figyelembevételével ennek szakszerű teljesítéséhez a felkészítést végző szakembernek munkavédelmi kompetenciával kell rendelkeznie!


Az élelmiszer-biztonsági rendszerek megkívánják a szervezet munkavállalói részéről a szakmai kompetenciák érvényesülését. Ez azonban legtöbbször részterületekre korlátozódik. A mai menedzsmentrendszerek közül a MEBIR az, amelynek teljesüléséhez a dolgozók ismereteinek teljessége szükségesek. Emiatt a felkészülés szakaszában majd azt követően olyan képzések szükségesek, melyek a kiinduló állapotban megteremtik a dolgozók kompetenciáit és lehetővé teszik annak folyamatos, célirányos fejlesztését.Mi szükséges tehát egy hatékony MEBIR bevezetéséhez?Először az, hogy a szervezet felső vezetésének szemléletében érvényre jusson a közvetlen fejlődés mellett a hosszútávú stratégiában megfogalmazható törekvés, mely szerint a munkavállalók biztonsága és egészsége alapvetően meghatározza a szervezet jövőjét.

A MEBIR tanúsítvány független szakértői vizsgálat alapján kiadott okirat, amely azt igazolja, hogy egy szervezet:

megfelel a hazai, és a meghivatkozott nemzetközi normáknak,
tevékenységét úgy végzi, hogy a munkahelyi veszélyeztetettségét minimálisra csökkentse,
a jogszabályi követelmények teljesítése érdekében elkötelezett,
rendszeresen – bevonva az érintett munkatársakat – rendszerszemlélettel
vizsgálja felül és fejleszti a társaság egészségi és biztonsági intézkedéseinek hatásosságát.
Kapcsolat

  • Székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 4.
  • Iroda: 6723 Szeged, Rom utca 4. 3//9.
  • Telefon: +36 30 456 84 24
  • Telefon: +36 62 555-540
  • Email: iroda@ertokft.hu

Partnereink

Konformitás Tanúsító Kft