Egészségipari termékek gyártásának támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások
egészségipari termékek gyártására irányuló fejlesztéseinek támogatása 
GINOP-1.2.15-21

 

CÉLJA:

A felhívás célja olyan kkv-k támogatása, amelyek egészségipari termékek gyártása terén terveznek technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket, illetve kapacitásbővítő beruházásokat, amellyel hozzájárulnak a hazai egészségipar fejlődéséhez, az egészségügyi ellátás biztonságának javításához és a koronavírus-járvány elleni védeke-zéshez. 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA2021.04.15. 9:00-tól 2021.04.29. 12:00 óráig

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

MAX. 80%

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 30.000.000 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft, amely a projekt eredményességének függvényében átfordulhat vissza nem térítendő támogatásba.


ELŐLEG:

A megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 2000 millió Ft.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE: mikro-, kis-, és középvállalkozások

- amelyek rendelkeznek legalább egy teljes (365 napot jelentő), lezárt (beszámoló) üzleti évvel (az előtár-saságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);

- amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 3 fő volt;

- amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyaror-szágon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fiók-telepei

- amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy előminősítésen átestek, a regisztráció első lépésének határideje 2021.03.18-2021.03.26., a regisztráció második lépésének határideje 2021.03.18-2021.03.31.

 

PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA SZÓLÓ IDŐTARTAM: 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.


PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

Nem támogathatók a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig tart. 

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:


- Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.
Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 30%-át.

 

 

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

- Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el)

- Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érhetik el).

- Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében új építés vagy bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 60%-át érheti el).

- Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: kizárólag a https://vali.ifka.hu/hu/experts weboldalon közzétett listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól
igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. r) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el, de maximum 50 millió Ft)

- Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el, de maximum 20 millió Ft.

Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének
70%-át.

Kapcsolat

  • Székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 4.
  • Iroda: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 40. IV/15.
  • Telefon: +36 30 456 84 24
  • Telefon: -
  • Email: iroda@ertokft.hu

Partnereink

  • EBOND Kft.
  • Konformitás Tanúsító Kft.
  • PC TRADE SYSTEMS Kft.
  • PROFIL - COPY Kft.
  • TACHOTAX Kft.