Hátrányos helyzetű településeken működő vállalkozások támogatása

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

GINOP-1.2.9-20

CÉLJA:

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2021. február 18. kedd 9:00 órától 2021. június 7. hétfő 10:00 óráig

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

a) az 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a,
b) a 2. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 100%- a lehet.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
a) az 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.
b) a 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.001 forint, maximum 60.000.000 forint.
Az 1. és 2. számú mellékletében felsorolt, mindkét településlistán szereplő településekre vonatkozóan a támogatást igénylő dönt, hogy melyik kategóriában nyújt be támogatási kérelmet.

A PROJEKT MAXIMÁLIS ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉGE:

nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti árbevétel kétszeresét

ELŐLEG:

A megigényelt támogatás 25%, de maximum 15 millió forint.

KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro- és kisvállalkozások
a) amelyek:
• az 1. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónák településein (legalább 6 hónapja bejegyzett székhely, telephely, fióktelep esetén); vagy
• a 2. számú szakmai mellékletben felsorolt 162 település egyikén valósítják meg fejlesztéseiket.
b) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei.
e) amelyek rendelkeznek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kiállított tanúsítvánnyal, amennyiben a 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket
f) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐEK:

• Nem pályázhat az a cég, amely a GINOP 1., 2., és 3. prioritás felhívásai keretében a támogatási kérelem benyújtását megelőzően támogatásban részesült, ez nem releváns a 2.számú szakmai mellékletre.
• TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
• amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul
• amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív.
• akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.
• nem rendelkezik az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal és a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg a fejlesztését, illetve minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft. igényelt vissza nem térítendő támogatást tervezett a költségvetésében.
• amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik13 (TEÁOR szám: 01.11-03.22).

KÖTELEZŐ VÁLLALÁS:

• A támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelye(ke)t a a fenntartási időszak végéig fenntartja.
• A 2. számú mellékletében felsorolt településen működő székhelyén/telephelyén legalább 1 teljes munkaidőben foglalkoztatott fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó 16 hónapra vonatkozó, adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszámához képest az érintett székhelyen/telephelyen a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie. PROJEKT VÉGREHAJTÁSA: Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap.

PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

• Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
• csak az 1. és 2. számú szakmai mellékletben felsorolt településen megvalósuló beruházáshoz nyújtható.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 év.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE:

• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
• Eszközbeszerzés költségei
• Immateriális javak beszerzésének költsége
• Építéshez kapcsolódó költségek
• Képzéshez kapcsolódó költségek
• Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
• Előkészítés költségei
• Projektmenedzsment igénybevételének költségei
• Általános (rezsi) költségek
• Átalány alapú elszámolás alkalmazása

1. számú melléklet:

https://mcusercontent.com/b0d3a57b09ff54cc936f513dc/files/e1f89ae0-38fc-4501-8fa8-46424106c46e/Szabad_v%C3%A1llalkoz%C3%A1si_z%C3%B3n%C3%A1k_telep%C3%BCl%C3%A9slista_.pdf

2. számú melléklet:

https://mcusercontent.com/b0d3a57b09ff54cc936f513dc/files/d7df8013-0fb0-430a-ab86-7fdf415ec1d0/Egy%C3%A9b_h%C3%A1tr%C3%A1nyos_helyzet%C5%B1_telep%C3%BCl%C3%A9slista_.pdf

Kapcsolat

  • Székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 4.
  • Iroda: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 40. IV/15.
  • Telefon: +36 30 456 84 24
  • Telefon: -
  • Email: iroda@ertokft.hu

Partnereink

  • EBOND Kft.
  • Konformitás Tanúsító Kft.
  • PC TRADE SYSTEMS Kft.
  • PROFIL - COPY Kft.
  • TACHOTAX Kft.