Gyakornoki program pályázat

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

GINOP-5.2.4-16

 

PÁLYÁZAT CÉLJA:        GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK

TÁMOGATÁSÁRA

A pályázat benyújtásának határideje A pályázatot 2016. augusztus 1. és 2020. március 31.lehet benyújtani.

 

A PÁLYÁZAT FŐ JELLEMZŐI

TÁMOGATÁS INTENZITÁSA: MAX.100 % (50% -100% KÖZÖTT  -támogatási kategóriától függően)

Részletek:

 

A TÁMOGATÁS FŐ JELLEMZŐI:

-       Gyakornok foglalkoztatására támogatás: max. bruttó 250.000 forint /hó (+ munkaadó járulékai) – max. 9 hónapra –több gyakornok is foglalkoztatható, ekkor a támogatás összeadódik (SZÁMPÉLDÁK AZ ISMERTETŐ VÉGÉN TALÁLHATÓK)

-       Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása támogatás: - max.. havi 80.000 forint – max. 9 hónapra

-       A támogatási összeg: 2.300.000 Ft - 30.000.000 Ft (gyakornokok és mentorok számától függ)

-       A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

-       Előleg igénylés: 50 %-ának megfelelő, de maximum 15 millió forint

-       Megvalósítási helyszín: Magyarország, kivéve a Közép-magyarországi települések.

-       Projekt megkezdése: A benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti

-       Projekt megvalósítási ideje:9-15 hónapra tervezhető, amely tartalmazza számlák pénzügyi teljesítését is.

-       Projekt fizikai befejezése: A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie 2021. július 31-ig.

-       Projekt beadási határideje: 2020. március 31.

-       Pályázhatnak: mikro-, kis- és középvállalkozás, min. 1 lezárt év, stat létszám min. 1 fő

 

ELVÁRÁSOK:


KÖTELEZETTSÉGEK:

A munkáltatónak vállalnia kell, hogy:

 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

1.) Gyakornok foglalkoztatása:

- havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de max. bruttó 250.000 forint.

személyi jellegű ráfordításai:

o   bérköltség (munkaviszony)

o   munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költségek: munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt. Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható;

o   megváltozott munkaképességű gyakornok esetében a munkavállaló által igazoltan rehabilitációra fordított órák bérköltsége elszámolható;

o   a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, figyelemmel Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében igénybe vett járulékkedvezményre;

o   a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó utazási és szállítási költség.

 

2.) Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása:

- max. havi 80.000 forint legfeljebb 15 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatását (ide nem értve a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamát) nem meghaladó időtartamra. A havi 80.000 forintos elszámolható költségbe az alábbiak tartozhatnak:

o   bérköltség (munkaviszony);

o   természetes személlyel kötött számfejtett megbízási szerződés;

o   nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható;

o   vállalkozói kivét a vállalati gyakornoki kapcsolattartónál meghatározott mértékig;

o   a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

 

3) Adminisztrációs feladatok ellátása:

aa) Egyéb általános (rezsi) költség

 

 

4) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás költségei:

aa) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020” szerint.

.

5) Eszközök, immateriális javak beszerzése a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához:

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (gyakornok munkakörének betöltéséhez szükséges munkaruha, munkavédelmi felszerelés, továbbá egyéb, 100 000 Ft egyedi beszerzési összeget el nem érő kis értékű eszköz) gyakornokonként legfeljebb 300 000 forint erejéig.

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Eszközbeszerzés költségei

o   Tárgyi eszközbeszerzés: a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges, a gyakornok foglalkoztatásával összefüggő, indokolt beszerzések. Irodai bútor tekintetében kizárólag író- és tárgyalóasztal, szék, irattároló szekrény, polc, gurulós konténer beszerzése támogatható.

o   Megváltozott munkaképességű gyakornok esetében a tárgyi eszköz beszerzések köre kiterjed a foglalkoztatáshoz szükséges átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzésére, az eszközre aktivált eszköz-átalakítás költségére.

Immateriális javak beszerzésének költsége

o   Szoftver, licence költségei: a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges beszerzések, a megfelelő gyakornoki munkafeltételek, gyakornok foglakoztatásának biztosításához szükséges beszerzések.

o   Immateriális jószágként aktivált, TESZOR-listában szereplő szoftver, a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges, a gyakornok foglalkoztatásával összefüggő indokolt beszerzések.

 

6) Infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához

Beruházáshoz kapcsolódó költségek:

A projekt keretében a célcsoport foglalkoztatásához kapcsolódóan azon alábbi, szükséges és elengedhetetlen, a felvett gyakornok munkaköréhez kapcsolódó beruházásokra van lehetőség, melyek közvetlenül kapcsolódnak annak munkavégzéséhez.

Építéshez kapcsolódó költségek: a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles vagy engedélyköteles infrastrukturális és ingatlan beruházás. A megváltozott munkaképességű gyakornok általi használatra alkalmassá tétel érdekében infrastruktúra szükséges átalakítása. Építési engedélyköteles beruházás csak azzal a feltétellel támogatható, ha az alátámasztottan a gyakornoki foglalkoztatással összefügg, és a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor építési engedéllyel rendelkezik.

 

7) Megváltozott munkaképességű munkavállaló segítőjének:

Projekt szakmai megvalósításában közreműködők költsége

Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a segítés ideje alatt, teljes munkaidőre számítva legfeljebb a mindenkori bruttó garantált bérminimum kétszeresének erejéig. Az elszámolható költség maximális összegébe az alábbiak tartozhatnak:

 

 

 

 

PÉLDÁK GYAKORNOKI PROGRAMMAL PÁLYAKEZDŐK

ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEIRE

 

1. PÉLDA - 1 fő gyakornok foglalkozatása

Vállalkozás típusa: Mikro-  , Kis- , középvállalkozás 

Pályázat célja: gyakornok foglalkoztatása és eszközbeszerzés

 

Támogatott foglalkoztatás időtartama: 9 hónap (tovább foglalkoztatási kötelezettség: 4,5 hónap )

Támogatás a gyakornok bruttó bérére (+ járuléka):  222 918 Ft/hó /fő

Összesen:

2 006 262 Ft

Támogatás a vállalati gyakornoki kapcsolattartóra (1 fő):  80 000 Ft/hó /fő

Összesen:

720 000 Ft

Eszközbeszerzésre fordítható összeg (gyakornok munkájához szükséges eszközök)

Összesen:

927 300 Ft

Támogatás

Összesen:

3 653 562 Ft

Gyakornok továbbfoglalkoztatás költsége (4,5 hónap)

Összesen:

1 003 131 Ft

Gyakornok foglalkoztatás egyenlege

Összesen:

2 650 431 Ft

 


 

2. PÉLDA - 2 fő gyakornok foglalkozatása

Vállalkozás típusa: Mikro-  , Kis- , középvállalkozás 

Pályázat célja: gyakornok foglalkoztatása és eszközbeszerzés

 

Támogatott foglalkoztatás időtartama: 9 hónap (tovább foglalkoztatási kötelezettség: 4,5 hónap )

Támogatás a gyakornok bruttó bérére (+ járuléka):  222 918 Ft/hó /fő

Összesen:

4 012 524 Ft

Támogatás a vállalati gyakornoki kapcsolattartóra (1 fő):  80 000 Ft/hó /fő

Összesen:

720 000 Ft

Eszközbeszerzésre fordítható összeg (gyakornok munkájához szükséges eszközök)

Összesen:

1 609 702 Ft

Támogatás

Összesen:

6 342 226 Ft

Gyakornok továbbfoglalkoztatás költsége (4,5 hónap)

Összesen:

2 006 262 Ft

Gyakornok foglalkoztatás egyenlege

Összesen:

4 335 964 Ft

 

3. PÉLDA - 3 fő gyakornok foglalkozatása

Vállalkozás típusa: Mikro-  , Kis- , középvállalkozás 

Pályázat célja: gyakornok foglalkoztatása és eszközbeszerzés

 

Támogatott foglalkoztatás időtartama: 9 hónap (tovább foglalkoztatási kötelezettség: 4,5 hónap )

Támogatás a gyakornok bruttó bérére (+ járuléka):  222 918 Ft/hó /fő

Összesen:

6 018 786 Ft

Támogatás a vállalati gyakornoki kapcsolattartóra (1 fő):  80 000 Ft/hó /fő

Összesen:

720 000 Ft

Eszközbeszerzésre fordítható összeg (gyakornok munkájához szükséges eszközök)

Összesen:

2 292 104 Ft

Támogatás

Összesen:

9 030 890 Ft

Gyakornok továbbfoglalkoztatás költsége (4,5 hónap)

Összesen:

3 009 393 Ft

Gyakornok foglalkoztatás egyenlege

Összesen:

6 021 497 Ft

 

4. PÉLDA - 4 fő gyakornok foglalkozatása

Vállalkozás típusa: Mikro-  , Kis- , középvállalkozás 

Pályázat célja: gyakornok foglalkoztatása és eszközbeszerzés

 

Támogatott foglalkoztatás időtartama: 9 hónap (tovább foglalkoztatási kötelezettség: 4,5 hónap )

Támogatás a gyakornok bruttó bérére (+ járuléka):  222 918 Ft/hó /fő

Összesen:

8 025 048 Ft

Támogatás a vállalati gyakornoki kapcsolattartóra (2 fő):  80 000 Ft/hó /fő

Összesen:

1 440 000 Ft

Eszközbeszerzésre fordítható összeg (gyakornok munkájához szükséges eszközök)

Összesen:

3 219 404 Ft

Támogatás

Összesen:

12 684 452 Ft

Gyakornok továbbfoglalkoztatás költsége (4,5 hónap)

Összesen:

4 012 524 Ft

Gyakornok foglalkoztatás egyenlege

Összesen:

8 671 928 Ft

 

 

5. PÉLDA - 5 fő gyakornok foglalkozatása

Vállalkozás típusa: Mikro-  , Kis- , középvállalkozás 

Pályázat célja: gyakornok foglalkoztatása és eszközbeszerzés

 

Támogatott foglalkoztatás időtartama: 9 hónap (tovább foglalkoztatási kötelezettség: 4,5 hónap )

Támogatás a gyakornok bruttó bérére (+ járuléka):  222 918 Ft/hó /fő

Összesen:

10 031 310 Ft

Támogatás a vállalati gyakornoki kapcsolattartóra (2 fő):  80 000 Ft/hó /fő

Összesen:

1 440 000 Ft

Eszközbeszerzésre fordítható összeg (gyakornok munkájához szükséges eszközök)

Összesen:

3 901 806 Ft

Támogatás

Összesen:

15 373 116 Ft

Gyakornok továbbfoglalkoztatás költsége (4,5 hónap)

Összesen:

5 015 655 Ft

Gyakornok foglalkoztatás egyenlege

Összesen:

10 357 461 Ft

 

6. PÉLDA - 6 fő gyakornok foglalkozatása

Vállalkozás típusa: Mikro-  , Kis- , középvállalkozás 

Pályázat célja: gyakornok foglalkoztatása és eszközbeszerzés

 

Támogatott foglalkoztatás időtartama: 9 hónap (tovább foglalkoztatási kötelezettség: 4,5 hónap )

Támogatás a gyakornok bruttó bérére (+ járuléka):  222 918 Ft/hó /fő

Összesen:

12 037 572 Ft

Támogatás a vállalati gyakornoki kapcsolattartóra (2 fő):  80 000 Ft/hó /fő

Összesen:

1 440 000 Ft

Eszközbeszerzésre fordítható összeg (gyakornok munkájához szükséges eszközök)

Összesen:

4 584 208 Ft

Támogatás

Összesen:

18 061 780 Ft

Gyakornok továbbfoglalkoztatás költsége (4,5 hónap)

Összesen:

6 018 786 Ft

Gyakornok foglalkoztatás egyenlege

Összesen:

12 042 994 Ft

 

7. PÉLDA - 7 fő gyakornok foglalkozatása

Vállalkozás típusa: Mikro-  , Kis- , középvállalkozás 

Pályázat célja: gyakornok foglalkoztatása és eszközbeszerzés

 

Támogatott foglalkoztatás időtartama: 9 hónap (tovább foglalkoztatási kötelezettség: 4,5 hónap )

Támogatás a gyakornok bruttó bérére (+ járuléka):  222 918 Ft/hó /fő

Összesen:

14 043 834 Ft

Támogatás a vállalati gyakornoki kapcsolattartóra (3 fő):  80 000 Ft/hó /fő

Összesen:

2 160 000 Ft

Eszközbeszerzésre fordítható összeg (gyakornok munkájához szükséges eszközök)

Összesen:

5 511 508 Ft

Támogatás

Összesen:

21 715 342 Ft

Gyakornok továbbfoglalkoztatás költsége (4,5 hónap)

Összesen:

7 021 917 Ft

Gyakornok foglalkoztatás egyenlege

Összesen:

14 693 425 Ft

 

Kapcsolat

  • Székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 4.
  • Iroda: 6723 Szeged, Rom utca 4. 3//9.
  • Telefon: +36 30 456 84 24
  • Telefon: +36 62 555-540
  • Email: iroda@ertokft.hu

Partnereink

Konformitás Tanúsító Kft