Hátrányos helyzetű településeken támogatása

Megjelent a GINOP 1.2.9-20 pályázat!


Kedvezményezettek köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro- és kisvállalkozások amelyek:

           1. 1. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónák településein; vagy
           1. 2. számú szakmai mellékletben felsorolt 162 település egyikén valósítják meg fejlesztéseiket.
           1. amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
           1. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
           1. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei.
           1. amelyek rendelkeznek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kiállított tanúsítvánnyal, amennyiben a 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket
           1. amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐEK:

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2021. január 19. kedd 9:00 órától 2021. február 18. csütörtök 12:00 óráig

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

a)      az 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a,

b)      a 2. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 100%- a lehet.

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

a)      az 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.

b)      a 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.000 forint, maximum 60.000.000 forint.

Az 1. és 2. számú mellékletében felsorolt, mindkét településlistán szereplő településekre vonatkozóan a támogatást igénylő dönt, hogy melyik kategóriában nyújt be támogatási kérelmet.

 

A projekt maximális elszámolható összköltsége: nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti árbevétel kétszeresétKÖTELEZŐ VÁLLALÁS:

 

PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE:


1. számú melléklet:

https://mcusercontent.com/b0d3a57b09ff54cc936f513dc/files/e1f89ae0-38fc-4501-8fa8-46424106c46e/Szabad_v%C3%A1llalkoz%C3%A1si_z%C3%B3n%C3%A1k_telep%C3%BCl%C3%A9slista_.pdf

2
.számú melléklet:

https://mcusercontent.com/b0d3a57b09ff54cc936f513dc/files/d7df8013-0fb0-430a-ab86-7fdf415ec1d0/Egy%C3%A9b_h%C3%A1tr%C3%A1nyos_helyzet%C5%B1_telep%C3%BCl%C3%A9slista_.pdfKapcsolat

 • Székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 4.
 • Iroda: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 40. IV/15.
 • Telefon: +36 30 456 84 24
 • Telefon: -
 • Email: iroda@ertokft.hu

Partnereink

 • EBOND Kft.
 • Konformitás Tanúsító Kft.
 • PC TRADE SYSTEMS Kft.
 • PROFIL - COPY Kft.
 • TACHOTAX Kft.