Energiahatékonyságot növelő hitel

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel (GINOP-8.4.1/A-17)

 

CÉLJA: A lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében

 

BENYÚJTÁSi ideje: 2017. április 24-től 2022. december 31-ig.

 

KÖLCSÖNFELVEVŐK KÖRE:

 

KÖLCSÖN ÖSSZEGE:

Természetes személyek esetében: 500.000 Ft - 10.000.000 Ft

Társasházak/lakásszövetkezetek esetében: 250.000 Ft - 7.000.000 Ft (a megvalósítási helyszínre vonatkozó a beruházással érintett lakások számával szükséges kalkulálni.)

 

KÖLCSÖN KAMATA, DÍJAK, JUTALÉKOK:

Kamat fix                                      0% / év

Kezelési költség                             Nem kerül felszámításra.

Rendelkezésre tartási jutalék          Nem kerül felszámításra.

Előtörlesztési díj                            Nem kerül felszámításra.

Szerződésmódosítás díja                Nem kerül felszámításra.

Késedelmi Kamat                          A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. §-ában meghatározott mértékű Késedelmi Kamat.

 

KÖLCSÖN FUTAMIDEJE: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 20 év, amely a Rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.

 

TERÜLETI KORLÁTOZÁS: Magyarország területén, a Közép-Magyarország régión kívül. Minden esetben a projektmegvalósítás helyszíne számít. Egy kölcsönkérelemben kizárólag egy megvalósítási helyszín szerepelhet.

 

SAJÁT FORRÁS: elszámolható költségének min. 10%-a

 

BIZTOSÍTÉK:

TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN

- 5 M Ft kölcsönösszeget el nem érő Kölcsön esetén biztosíték adása NEM kötelező.

- 5 M forint kölcsönösszeget elérő, vagy azt meghaladó Kölcsön esetén a biztosítéknyújtás:

aa) a teljes tőkekitettség legalább 50%-ára kell fedezetet biztosítani ingatlan és/vagy

természetes személy által elhelyezett óvadék formájában;

VAGY

ab) az 5 millió Ft-ot meghaladó tőkekitettség legalább 50%-ára kell fedezetet biztosítani ingatlan és/vagy természetes személy által elhelyezett óvadék formájában;

VAGY

ac) olyan Adóstárs bevonása, akinek a havi nettó jövedelme, az Adós személyéhez

hasonlóan, önállóan is megfelel a JTM rendeletben szereplő mutatóknak.

 

TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN

Biztosíték adása nem kötelező, ha nem haladja meg a kölcsönigény az 50 millió forint kölcsönösszeget, azzal a feltétellel, hogy a kölcsön összege lakásonként nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot.

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN:

I. Családi ház, lakóház, szabadon álló ház, sorház, ikerház, hétvégi ház és üdülőház korszerűsítése

A) Energiahatékonyság javításra vonatkozótevékenységek

B) Megújuló energiafelhasználására vonatkozótevékenységek

II. Társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás korszerűsítése

A) Energiahatékonyság javításra vonatkozótevékenységek

B) Megújuló energiafelhasználására vonatkozó tevékenységek

TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN:

A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek

B) Megújuló energiafelhasználására vonatkozó tevékenységek

 

EGYÉB, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

1. Projekt-előkészítési tevékenységek (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése:

a) műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, (villámvédelmi, érintésvédelmi és tűzvédelmi dokumentáció, illetve szakvélemény összeállításának költségei; engedélyek, szakhatósági, igazgatási díjak költsége; kéményseprői szakvélemény költsége);

b) épületenergetikai melléklet, mely magában foglalja az épületenergetikai tanúsítványt is a fejlesztés előtti és a tervezett állapotra vonatkozóan;

c) statikai szakvélemény;

d) környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelező).

2. Projektmenedzsment

3. Egyéb tevékenységek: olyan munka, amelynek elvégzése elengedhetetlen a kivitelezés során, vagy a biztonságos működést, tűzvédelmet és az életveszély elhárítását szolgálja, valamint azon tevékenység, amelynek költségei Saját Forrásként elszámolhatóak

 

NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

a) visszaigényelhető ÁFA;

b) kamattartozás-kiegyenlítés;

c) a hitelkamat;

d) a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek;

e) devizaátváltási jutalék;

f) pénzügyi, finanszírozási tranzakción realizált árfolyamveszteség;

g) bírságok, kedv. fizetett kötbérek és polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 80. §-a szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e.

 

Nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a támogatási cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban, és amelyek nem szolgálnak energia-megtakarítást.

 

Kapcsolat

  • Székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 4.
  • Iroda: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 40. IV/15.
  • Telefon: +36 30 456 84 24
  • Telefon: -
  • Email: iroda@ertokft.hu

Partnereink

  • EBOND Kft.
  • Konformitás Tanúsító Kft.
  • PC TRADE SYSTEMS Kft.
  • PROFIL - COPY Kft.
  • TACHOTAX Kft.