Modern üzleti és termelési kihívások alkalmazkodását segítő támogatás

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása 
GINOP PLUSZ-1.2.1-21
TERVEZET

 

CÉLJA:

A jelen felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében. 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

1. benyújtási szakasz: 2021. jún. 28- júl. 5. Rendelkezésre álló keret: 80 milliárd Ft
2. benyújtási szakasz: 2021. szept. 27- okt. 4. Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
3. benyújtási szakasz: 2022. jan. 10- 17. Rendelkezésre álló keret: 20 milliárd Ft
4. benyújtási szakasz: 2022. ápr. 11-20. Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

1-2. benyújtásu szakasz
Támogatási kategória Fejlesztés helyszíne Maximális támogatási intenzitás
Mikro-, kis- és közép-vállalkozás
Átmeneti támogatás Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
70%
Közép-Dunántúl
Pest megye fejletlenebb települé-sei (2. melléklet)
55%
Nyugat-Dunántúl
Piliscsaba, Pilisjászfalu
Pest megye fejlettebb települései (3. melléklet)
45%

  3-4. benyújtási szakasz
Támogatási kategória Fejlesztés helyszíne Mikro- és kisvál-lalkozások* Közép-vállal-kozások*
Regionális beruházási támogatás
Képzési támogatás
Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás
Csekély összegű támogatás
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
70% 60%
Közép-Dunántúl
Pest megye fejletlenebb települé-sei (2. melléklet)
55% 45%**
Nyugat-Dunántúl 45% 35%
Piliscsaba, Pilisjászfalu 40% -**
Pest megye fejlettebb települései (3. melléklet) 45%

* A 3. és 4. benyújtási szakaszban kis- és középvállalkozások csak Szabad Vállalkozási Zónákban meg-valósuló fejlesztéseikhez igényelhetnek támogatást, mikrovállalkozások (Budapest kivételével) területi korlátozás nélkül.
** Pest megyében nincs Szabad Vállalkozási Zónának minősülő település.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft, amely a projekt eredményességének függvényében átfordulhat vissza nem térítendő támogatásba.
A) A projekt költségvetésének összege maximum a lezárt üzleti év árbevétele lehet
B) A projekt költségvetésének összege maximum a létszámot figyelembevével

ELŐLEG:

A megítélt támogatás 90%-a.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE: mikro-, kis-, és középvállalkozások

 

PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA SZÓLÓ IDŐTARTAM: 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.


PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:

A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év. 

KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉG:

 

VÁLASZTHATÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMAGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK (legalább 2 megvalósítása szükséges):


Kapcsolat

  • Székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 4.
  • Iroda: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 40. IV/15.
  • Telefon: +36 30 456 84 24
  • Telefon: -
  • Email: iroda@ertokft.hu

Partnereink

  • EBOND Kft.
  • Konformitás Tanúsító Kft.
  • PC TRADE SYSTEMS Kft.
  • PROFIL - COPY Kft.
  • TACHOTAX Kft.